Vis indhold af Mappe

For at få en oversigt over hvilke mapper og filer der findes under din nuværende mappe brug denne kommando ls.
Navnet ls dækker over er list dens beskrivelse er list directory content eller på dansk vis/giv overblik over mappe indhold ls er den normale måde at få vist mapper og filer som tekst i en eller anden grid form der er en del andre måder at vise det på men jeg vil kun omtale en yderligere ellers må du slå op i info eller man rettigheder er essentielt for alt i linux og der er meget omdrejnings punkt i administration af linux hvilke brugere der har adgang til hvad og hvilke mapper og filer de kan tilgå og hvilke de ikke kan derfor har den anden version af denne kommando meget god anvendelse da man kan se hvilke rettigheder der er på mapper og filer den kommando er en parametre der lægges på list kommandoen det kommer her
ls -l
Det er en long list af mappens indhold der bla indikere rettighederne på filer og mapper helt til venstre i denne liste visning vil den ene eller anden variation af noget der ligner dette forekomme drwxrwxrwx et andet eksempel kunne være dette drwx—— et tredje eksempel -rwx—— og her kommer en forklaring det første felt i den række af bokstaver eller – indikere om det er en mappe på engelsk kaldet et directory derfor det er angivet som d de næste 3 bokstaver eller – indikere rettigheder for brugeren under linux benævnt på engelsk user de følgende 3 bokstaver er det samme blot indikere de gruppe rettigheder hvis du ser under oprettelse af brugere her på bloggen kan du se noget om grupper og den sidste indikere det der kaldes others som jeg går ud fra blot er alle andre end hvad der er angivet før hvis tingene ikke passer denne rettigheds linje som du nok har set er en repitition af rwx foruden benævnelsen d for directory rwx har følgende betydning.
r = read rettighed til at læse se filen mappen
w = write rettighed til at skrive i redigere filen
x = execute rettighed til at køre fx en binær program fil her skal du blot venne dig til at x betyder execute selvom x ikke er forbokstav for execute er den aligvel altid forbundet med execution i linux altså kørsel betydningen af – har du nok regnet ud det betyder at den rettighed på den givne plads ikke er til stæde eller at den ikke passer fx passer angivelsen d jo ikke på en fil da det betød directory.