TAR Filer

Her vil jeg snakke om tar.gz filer tar.gz kan sammenlignes med en rar eller zip fil under windows denne blot for linux jeg vil forklarer hvordan man pakker ting sammen i tar.gz og hvordan man pakker et tar.gz arkiv ud først pakker vi noget sammen det gør vi sådan her
tar -cvf pakke.tar.gz . grunden til vi bruger disse kommandoer vil jeg forklarer her
c – create altså lav filen
v – verbose betyder vi skal kunne se hvad programmet laver altså programmet tar
f – file betyder vi gerne vil have den pakket sammen i den fil i efterfølgende angiver altså pakke tar gz
. – betyder det er denne mappe vi vil pakke sammen altså nuværende mappe dette kunne lige så godt have været en hel sti til noget indhold fx. /home/documents og hvis vi skal pakke vores pakke ud igen så er det stortset samme kommando her følger den: så pakker vi det ud:
tar -xvf pakke.tar.gz her kommer trinene:
x – extract altså pak filen ud
v – verbose igen se hvad der sker hvad er det vi laver?
f – file hvad skal være navnet på filen hvis vi vil pakke en tar.gz fil ud et specifikt sted gøres det sådan her
tar -xvf pakke.tar.gz -c sti til destination enten absolut eller relativ til nuværende position i systemet trinene er her skønt der ikke er ændret så meget:
x – extract altså pak filen ud
v – verbose igen se hvad der sker hvad er det vi laver?
f – file hvad skal være navnet på filen
C – change directory skifter til den mappe hvor man ønsker outputtet af sin fil her kommer et eksempel:
tar -xvf pakke.tar.gz -C /home/user/documents denne kommando vil pakke filen pakke.tar.gz ud i /home/user/documents hvor du selvfølgelig skifter user ud med dit brugernavn men denne kommando vil virke uanset hvor du står i systemet så vil den altid ende der hvor du beder den om en relativ anvendelse af kommandoen vil jeg vise her hvis vi sår under vores dokument mappe kunne det gøres sådan her
tar -xvf bøger.tar.gz -C /forfatter/serie/ dette ville så pakke indholdet ud i mappen forfatter og undermappen serie i forhold til vi befinder os i dokument mappen hvis vi vil se hvad indholdet i en tar fil er så gør vi sådan her
tar -tvf pakke.tar.gz
t – table of content en liste af indhold
v – verbose få vist hvad kommandoen gør lige som før
f – file hvad er navnet på filen