Copy

linux copy kommando
Der findes to måder at lave copy på disse to måder vil jeg vise jer copy kommandoen virker kun på filer opret mapper seperart så vidt jeg husker i hvert fald men prøv jer frem
metode 1
Fuld sti kopiering cp mappe/mappe/fil anden mappe/endnu en fil og så i en linux sammenhæng
cp /home/html/index.html /var/www det er fuld sti kopiering.
metode 2
Relativ kopiering:
Vi tager samme eksempel som før med relativ kopiering vi befinder os i /var/www som vi tjekker med pwd print working director
pwd
/var/www
Nu skal vi så kopiere
cp /home/html/ . denne kommando betyder følgende cp (copy kommando) fra home/html til . betyder current directory eller nuværende mappe altså den man befinder sig i dette er de to måder jeg kender for at kopiere filer hvis copy virker på mapper er det samme fremgang som med filer bare refferer til mappen i stedet for filen i mappen jeg håber dette var informativt