Router TCL

Denne side vil beskrive hvad jeg ved om TCL scripting. Det eneste jeg indtil nu har lært af TCL scripting er at automatisere ping på en router.
Hvis jeg i forløbet af CCNP lærer mere TCL scripting vil jeg opdatere siden.
Her er vores udgangspunkt:
Router(tcl)#
Hvordan du kommer ind i TCL kan du se under Router Tilstande
Nå du er derinde kan du udføre TCL scripting. Her følger det jeg kan for nu, Ping Scriptet:
Router(tcl)#foreach address {
+>(tcl)#ip addresse
+>(tcl)#ip addresse
+>(tcl)#ip addresse
+>(tcl)#ip addresse
+>(tcl)#} {
+>(tcl)#ping $address
+>(tcl)#}
Når du har kørt dette script vil den pinge de IP Addresser, du har angivet.
Nu vil jeg forklare de enkelte elementer.
TCL scripting har generelle programmerings principper som man kender det hvis man har rodet med C#,C++,Java,Javascript, PHP og lignende.
Den første linje foreach address {
I denne sammenhæng virker den som en udvidet variabel, en “pladsholder” for data. Den siger at for hvert indhold i variablen, udfør de følgende kommandoer.
Altså først, de data/koder der skal påvirke, og herefter køres, Loopet, med en kommando.
Herefter skal du bare indtaste alle de ip addresser du har brug for. Når du er færdig lukker du loopet med }. Så den første gang du støder på { er det et tegn for at starte et loop eller en groupering.
Nu skal vi så udfører kommandoen. Dette gøres inde i et nyt sæt Curly Brackets.
I det næste sæt Curly Brackets kan vi så begynde at udfører cisco kommandoer.
Vi bruger den velkendte kommando Ping.
Det der følger efter ping: $address er et kald til vores “pladsholder” der er fuld af ip addresser.
Det er så hvad jeg har lært af TCL op til nu, håber det var til at forstå. Jeg vil opdatere når jeg lærer mere om TCL.