Router Redistribution

Generelt:
Denne side vil omhandle Router Redistribution, det vil være som en index side i stil med forsiden indeholdende redistribution´s configurationer for Redistributioner mellem de forskellige protokoller, her i blandt RIP, OSPF, EIGRP og BGP. Jeg vil bygge det op efterhånden som jeg får styr på redistribution.
En Routers Redistribution betyder at en protokol henter informationer fra en anden router protokol og bruger disse informationer i eget netværk. fx. Kan et Eigrp netværk hente informationer ind om et nabo netværk der bruger OSPF, på en given måde og dermed kommunikere og sende ting den vej. En redistribution betyder altså at man henter eller tager netværks informationer til sig, og ikke at man skubber den ud til det tilstødende netværk. Redistribution gør at en protokol henter altid “fremmed artet” information til sig.
Herfra vil jeg så linke videre til en hver af de givne protokoller og beskrive hvordan de indhenter informationer fra de andre protokoller.
Eftersom redistribution foregår en vej, at den henter informationer ind, så skal der laves redistribution to gange, en gang hver vej, for at begge netværk kender hinanden lige godt. Der skal altså laves to-vejs redistribution.
Generelt vil du altid inkludere alle netværk i en protokol, men i tilfældet af at du ikke har gjort det beskrives her hvad du så skal gøre, hvis en del af netværket ikke er tilføjet under en protokol men du stadig gerne vil have det redistribueret.
Hvis man ser bort fra netværk fortalt af en protokol findes der kun en type netværk derudover, det er et netværk der er direkte forbundet til den pågældende router, normalt vil alle disse været inkluderet i en eller anden protokol men det kan jo hænde det ikke er tilfældet. Hvis det skulle ske at et direkte forbundet netværk ikke er inkluderet men du gerne vil fortælle et nabo netværk med en anden protokol om det så skal der endnu en kommando til.
Hvis man ser på netværket med show kommandoer, så er der en tabel der viser alle netværkene og med benævnelse for hvordan det pågældende netværk er lært af routeren.
Det står benævnet for hvis det er RIP, OSPF, EIGRP eller BGP der har lært den pågældende router om netværket.
Men det forekommer også at den kender til et netværk fordi det netværk er direkte tilsluttet Routeren, et sådan netværk bliver benævnt C for connected, eller tilsluttet på dansk.
Hvis du i dit netværk design har udeladt nogle netværk, som er Connected, i din protokol men gerne vil fortælle din nabo protokol om disse netværk uden at inkludere dem i din protokol skal du bruge følgende kommando under den givne protokol på hvis side netværket befinder sig:
Router(config-router)#redistribute connected subnets
For yderligere information om redistribution henvises til den respektive underside for redistribution under en given protokol.
RIP:
Denne side vil så beskrive hvordan RIP indhenter informationer om router og netværk og oversætter det til “RIP Sprog” aka Redistribuere.
Redistribution gøres under den givne protokol i dette tilfælde RIP.
Så vi ligger ud med at befinde os under RIP protokollen.
Router(config-router)#
Og nu vil vi så lære om OSPF netværk og hente de informationer ind.
Dette gøres således:
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric 4
Dette er et eksempel som vi vil bryde ned og får forklaret.
Router(config-router)#redistribute ospf
Dette er vores grund kommando som fortæller vi vil redistribuere OSPF protokollen, altså hente information fra OSPF og lærer det og ligge det vi lærer ind i RIP.
Router(config-router)#redistribute ospf 1
Nu har vi smidt et argument på kommandoen, dette er process nummeret.
Man kan godt kører flere sessioner af OSPF på samme routere som router nogle forskellige netværk, OSPF protokollen samarbejder og ved den hører sammen med andre routere ud fra deres process nummer, lige som vi har defineret da vi beskrev hvordan OSPF bliver sat op.
OSPF´s process ID i Cisco CCNA er typisk 1 men det kan self. variere så læg mærke til det.
Nu til næste argument i kommandoen:
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 4
Det næste argument i kommandoen hedder Metric, og dens værdi er, i dette tilfælde, 4.
Metric kommandoen giver alt information tilhørende det fremmede netværk en fælles standard metric/værdi.
Denne metric som bliver fast defineret af administratoren, dvs. dig, fortæller RIP hvilken hop count den bør behandle netværket med.
RIP er den eneste protokol der tæller udelukkende på Hop Count.
Hop count kan basalt beskrives således:
Hvor andre protokoller beregner hvor hurtigt forbindelse der kan skabes på seriel linkene mellem routerne og hvor meget forsinkelse forskellige faktorer kan give osv. En masse beskrivende information der skal gøre routerne i stand til at finde den hurtigst mulige vej så tænker RIP helt anderledes.
RIP tænker hop count. Det vil jeg lige beskrive lidt for at sammenligne med andre protokoller.
En “klog” protokol der beregner båndbredde osv. i dens måde at se verdenen på for at finde hurtigste vej ville fx. kunne komme frem til noget i stil med dette:
“Hmm. Jeg skal have sendt den her pakke, fra mig (router A) over til router C, den direkte linje mellem os, over router B er kun på 64 kbit pr. link. altså et link på 64 kbit fra mig til router B, og 64 kbit mellem router B og router C. Det vil gå for langsomt, vi ser os lige lidt om. Hov her er en route der ender på router C hvor jeg skal hen, der er godt nok en router mere på den tur over til router C, men linjerne mellem os er alle 10 mbit linjer, så selvom der er endnu en router så er linkene langt hurtigere, det vil gå meget hurtigere også selvom der er en ekstra router. Jeg sender pakken den vej”
Og her er så hvordan RIP vil tænke, netværket ser ud som for oven så vores udgangs punkt er det samme:
“Nå skal vi se at få den her pakke afsted herfra (router A) vi skal have den over til router C fint nok:), hmm hvor går det mon hurtigst, (RIP tæller routere) nå den her vej går hurtigst der er jo kun 3 routere totalt, så jeg sender pakken den vej.”
Resultatet af dette vil være at den sender pakken over de 2 64 kbit links frem for 10 mbit linksene resulterende i en latterlig langsom overførsel.
Det var en måde at forklare hvad hopcount er, den hurtigste vej er den med færrest routere mellem afsender og destination, set med RIPs øjne.
Metric er et andet ord for Hop Count, vi tager lige et kik på kommandoen igen.
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 4
Altså, så får vi her at vide, eller rettere vi fortæller routeren, hent informationer fra OSPF ind til os (RIP) hent ospf processen med nummeret 1 og giv den en metric på 4, altså alt der skal hen over eller over til det netværk er der 4 hop på.
Grundlæggende set ser kommandoen sådan her ud:
Router(config-router)#redistribute ospf metric
Det var så reglerne vedrørende redistribution af OSPF ind til RIP. Leder videre efter flere protokoller der redistribueres til RIP.
OSPF:
Denne side skal så på samme måde som siden for RIP beskrive hvordan OSPF tager sig af at redistribuere andre protokoller, hvilke kommandoer der skal til for at få redistribution til at lykkes.
Denne gang er vores udgangspunkt OSPF, så vores start sted er altid under OSPF protokollen.
Vi ligger ud med hvordan man redistribuere EIGRP til OSPF.
Vores start sted er som sagt OSPF protokollen:
Router(config-router)#
Denne kommando er noget kortere end under rip. Her følger kommandoen i fuld længde:
Router(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets
Og nu bryder vi den så ned.
Router(config-router)#redistribute eigrp
Dette indikere at vi ønsker at redistribuere EIGRP ind til OSPF.
Som sagt før betyder det at OSPF henter de informationer den kan og lærer om hvilket netværk og hvad det består af, netværket der er styret af EIGRP protokollen.
Nu putter vi så det første argument på:
Router(config-rotuer)#redistribute eigrp 1
Dette fortæller OSPF at den har med et netværk at gøre der er betegnet som AS nr. 1 det er noget der er lidt i stil med hvordan OSPF virker med Process ID.
AS står for Autonomous System.
Så putter vi det sidste argument på:
Router(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets
Subnets argumentet fortæller OSPF at den skal huske at tage højde for og bringe subnet information med, og ikke bare cutte det af til hele netværk, i tilfældet hvilket er sansyneligt, at det er anvendt subnetting i netværket.
Nu napper vi lige redistribution af RIP til OSPF:
Den er stortset identisk i forhold til Eigrp.
Her følger kommandoen:
Router(config-router)#redistribute rip subnets
Det fortæller den at den skal redistribuere RIP og tage højde for subnets.
Det var så det, dejligt simpelt ikke?
EIGRP:
Denne side vil beskrive hvordan redistribution til EIGRP fungere.
EIGRP har brug for en del informationer for at beregne Metric, disse informationer er krævet i kommandoen for at redistribuere protokoller til EIGRP.
Vi ligger ud med at være inde under EIGRP protkollens configurations tilstand.
Router(config-router)#
I dette eksempel anvender vi OSPF som indsat protokol.
Her er kommandoen i sin fulde længde, for at redistribuere OSPF ind til EIGRP.
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
Kommandoen er redistribute og den behandler OSPF protokollen.
Det er de to første dele af kommandoen, det der følger, 1 tallet, betyder at det er process ID 1 vi ønsker at redistribuere.
Kommandoen metric der følger efter indikere at vi vil definere en brugerdefineret metric.
Så indtil nu har vi følgende:
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric.
Herefter følger en serie af værdier der skal definere hvordan eigrp skal beregne den redistribuerede OSPF protokol.
Her følger den fulde kommando med disse værdier efterfulgt deraf af en “skabelon” for hvilke værdier der befinder sig hvor i kommandoen.
Router(config-router)# redistibute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
Og nu vil jeg så lige vise jer skabelonen der ligger til grund for dette.
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric
En kort forklaring: MTU står for Maximum transmission unit.