Router Navngivning

Hvordan navngiver man en router? En routers navn kaldes dets hosts name.
Som sagt andetsteds foregår næsten alt konfiguration af en router under config. her er fremgangs måden for at navngive en router.
Router>
Nu går vi ind i enabled mode..
Router>enable
Router#
Herefter går vi i config mode..
Router#Config t
Router(config)#
Nu skal vi så ændre vores navn på vores router.
Router(config)#Hostname Cisco
Cisco(config)#
Nu har du omdøbt din router.
Kommandoen til navngivning af din router hedder Hostname og indtastes i Config mode.