Router EIGRP

Her vil jeg vise dig hvordan du sætter EIGRP op. EIGRP er en forbedret udgave af den gamle IGRP. Som jeg selv husker det har jeg kun fået at vide at IGRP er forældet og EIGRP er den der er den eneste som er værd at lære, ligesom det ikke er værd at anvende RIP version 1. Så den jeg vil forklarer her er EIGRP protokollen.
Vores evige udgangspunkt er config tilstand.
Router(config)#
Herfra går vi ind i EIGRP ligesom vi gik ind i RIP under siden om hvordan RIP sættes op.
Router(config)#eigrp
Protokollen EIGRP, tager et argument for at man kan få lov at konfigurer et netværk med EIGRP.
Den vil have et AS-Nummer. Og hvad er så det?
AS eller Autonomous System er et nummer der fortæller at det her netværk hører sammen, som fx. et skole netværk kunne have det, men netværket skal vide at det skal ikke lige blande sig i det netværk som militær basen har lige ved siden af, så det har et andet AS nummer og skal umildbart ikke lige snakke sammen med skole netværket.Så man gruppere altså netværk ind med et AS nummer. Under CCNA vil opgaverne og lærerne fortælle jer hvilke AS numre i skal bruge i opgaverne.
Men okay vi bruger så AS nummer 1 i vores eksempel originalt nok hehe.
Router(config)#eigrp 1
Så kommer vi ind og kan konfigurer det.
Router(config-router)#
Så smækker vi nogle netværk på lige som før, jeg bliver ved at anvende psudo addressen 127.0.0.1
Router(config-router)#network 127.0.0.1
Hvis du bruger spørgsmåls tegnet vil du kunne se, at EIGRP kræver flere “argumenter” til sin netværks kommando end RIP gør. Så det bliver du nød til at give den.
Den vil gerne have en wildcard maske, det kommer til at se sådan her ud.
Router(config-router)#network 127.0.0.1
En wildcard maske er en subnet maske der er vendt på hovedet om man så må sige.Andetsteds vil jeg forklarer om IP addresser, deres klasser og subnet addresser og wildcard masker, men det kræver jeg lige sætter mig til at regne en lille smule så det vil jeg ikke gøre lige nu.
Tag jer ikke af subnet masken eller wildcard masken ikke passer til addressen som sagt det er bare et eksempel på hvilke kommandoer der skal til for at få tingene til at virke.
Router(config-router)#network 127.0.0.1 0.0.0.255
Sådan ser en wildcard maske ud. Den første del 127.0.0.1 er ip addressen.
Den næste del 0.0.0.255 er wildcard masken. Her er alle bits vendt på hovedet i forhold til subnet masken der ville se sådan her ud: 255.255.255.0.
Men som sagt teori om IP addresser, deres klasser, subnet masker, wildcard masker og VLSM bliver et andet kapittel.
Vigtigt!: Bemærk at i denne tilstand:
Router(config-router)#network
Er det kun lokalt for routeren, Kun direkte forbundne netværk, dette værende sig fysiske ledninger eller loopback´s på routeren. Et network statement er altid kun direkte forbindelser der befinder sig på den maskine som network statementet ligger på, under sektionen om show kommandoer hvor du bla. finder måder at bekræfte at protokoller osv. er sat korrekt op vil du finde en
kommando der fortæller dig om en router har lært en route ved hjælp af OSPF, EIGRP eller RIP. Her vil også fremgå direkte tilsluttede Serial kabler, og Loopbacks, disse står som Connected, network statements må kun bruges på forbindelser af denne type: Connected.
En sidste ting du skal gøre inden du forlader EIGRP konfigurationen er at skrive kommandoen no auto summary. Den kommer her:
Router(config-router)#no auto-summary
Summering har meget at gøre med IP addressr og deres subnet masker. Så summering vil jeg komme nærmere ind på under det, for nu er det nok at vide, at vi oftests selv vil lave vores summeringer og ikke lade routerne om at sige det er nok det her han vil have, for de regner stortset altid galt.
Default router:
En router protokols arbejde er at vide hvor information eller nærmere bestemt datapakker skal sendes hen. De sørger for kommunikation mellem routere fx. internt i en organisation. Men vi bruger næsten alle internettet, og det meget ofte.
Så routere skal vide at hvis ikke en datapakke skal sendes til et andet sted på et netværk så må den skulle ud på internettet.
Det er normalt praksis at gøre alle routere i netværket kendt for hinanden, og så opsætte en regl om at alle pakker der ikke har en destination eller mål, inden for netværket skal sendes ud på internettet og så må routerne på nettet tage sig af den givne pakkes destination.
Dette gøres således under EIGRP protokollen:
Router(config)#ip default-network
Summerisering:
Summerisering foregår på interfacet der vender op mod den router der skal modtage de summeriserede router.
Dvs. dit udgangspunkt er dette:
Router(config-if)#
Her indtastes følgende kommando:
Router(config-if)#ip summary-address eigrp
Bemærk: For at finde ud af hvordan du laver summerisering se under Cisco IP Addresser og Subnetting
Du er nu færdig med at konfigurer EIGRP.