Router BGP

Nu vil jeg så snakke BGP protokol og hvordan man konfigurer den.
BGP differencere sig i forhold til RIP, OSPF og EIGRP. Det skal vi lige have på plads før vi gør noget andet. RIP,OSPF og EIGRP er protokoller til internet brug i et netværk, i dit eget netværk eller skole eller firma. Men kun et “site”/”lokation”. BGP som er en forkortelse for Border Gateway Protokol er en ekstren routing protokol, hvor de andre er interne.
Det betyder at meningen med BGP er at den skal kommunikere og være et “fælles sprog” mellem netværk der ikke kan snakke sammen, fx. mellem et netværk der bruger OSPF og et der bruger EIGRP.
Dette kan sammenlignes med at engelsk er et fælles sprog mellem en dansker og en belgier så de kan forstå hinanden.
Nu vil jeg så vise dig hvordan den konfigureres, jeg vil dog først lige sige at BGP godt kan bruges internt men det er beregnet som en ekstern protokol.
Men lad os komme igang med at konfigurer:
Vi starter som vi plejer.
Router(config)#
Nu går vi så ind i BGP, på samme måde som vi gjorde det med EIGRP.
Router(config)#router bgp 1
Så nu er vi inde og konfigurer bgp.
Router(config-router)#
Her ophører ligheden så mellem EIGRP og BGP, vi skal nemli ikke længere bruge network statements.
For at indexere netværk med BGP som vi har gjort det med EIGRP skal vi til at lære en ny kommando. Den vil jeg vise jer nu.
Router(config-router)#neighbor 127.0.0.1 remote-as
BGP er en protokol til at oversætte mellem “fremmedartede” protokoller, fx. eigrp og ospf. Derfor skal den, i dens oprindelige hensigt kun bruges på hvad der kaldes en kant router. En kant router er en router der støder op til et fremmed AS med en anderledes router protokol oftests.
Hvor de andre protokoller kun indexere hele netværk via deres network statements så er BGP kun interesseret i, hvilken nabo har jeg ved siden af mig? og hvilket AS tilhører han?
Derfor skal vi bruge den absolutte addresse på interfacet på den tilstødende router og ikke blot netværks addressen som er tilfældet med de andre protokoller. Samt AS nummeret på det AS som vores nabo router befinder os i, derfor er den efterfulgt af kommandoen remote-as og den tager en nummerisk værdi, nemli tallet for det AS.
Hvis vi skriver det ud som en desideret kommando kunne det se sådan her ud.
Router(config-router)#neighbor 127.0.0.1 remote-as 1
Der har du en kommando der vil virke, så fremt det self. er sådan netværket er lavet.
Og nu kommer der så noget du burde kende.
Når du er færdig med at taste dine neighbor statements ind så kan du så slutte af med dette velkendte stykke kommando.
Router(config-router)#no auto-summary
Hvis du vil anvende BGP som intern protokol gør du bare som jeg lige har vist dig, men du retter blot tal værdien efter remote-as til det AS du allerede befinder dig i, så kan du bruge den til intern protokol.
I tilfælde af at det kunne være en fordel at bruge Loopback addresser til at lave “naboskaber” mellem BGP routere vil jeg fortælle hvordan det gøres (det er i hvert fald en del af CCNP kurset) Dette kan bruges hvis der er flere veje til en given destination/router, men den mest umildbare er gået ned fordi der er en eller anden fejl på linket/kablet, eller du flytter routeren rundt.
Du bruger neighbor kommandoen som du plejer men her peger du blot på loopback interfacets addresse i stedet for det fysiske serial interface det er som det plejer nemt nok.
Her kommer det der er specielt ved denne form for naboskab, og det skal lige siges at det kun er BGP protokollen der er i stand til dette.
Denne kommando skal køres i begge ender af kablet foruden det neighbor statement som peger mod loopback interface du lige har lavet, altså på begge routere der er naboer.
Router(config-router)#neighbor update-source
Det kunne se således ud:
Router(config-router)#neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback1
Trafik Styring:
Her vil jeg forsøge at beskrive hvordan man kontrollere mængden af data´s forløb ind og ud af et netværk uden sammenstød, eller overbelastning, når man har at gøre med BGP netværk. I BGP protokollen kan du informere routerne om at du foretrækker at anvende den og den linje til ind eller udgående trafik eller begge, fx. hvis du har en flatrate bredbånds forbindelse, altså høj hastighed til fast pris. Og du ønsker denne anvendt som standard, og kun i tilfælde af at denne forbindelse fejler vil du anvende fx. en dial up linje, altså en dyr dial up forbindelse der koster afhængig af forbrug og overførsel.
I forbindelse med disse kommandoer for at styre gangen af trafik over netværket skal man have med to BGP parametre eller options at gøre.
Disse kaldes MED (Metric) og Local Preference.
For en Metric eller MED vil en lavere værdi altid vinde over en højere Metric værdi.
Hvorimod det forholder sig helt omvendt hvad angår Local Preference parametret her vil den højeste værdi altid være den der vinder.
Altså MED: Lav Værdi Foretrækkes og Local Preference: Høj værdi foretrækkes For at kontrollere netværket via MED og Local Preference skal man lave og aktivere Route Maps
Dette vil jeg her vise dig hvordan du gør:
Lav en Route Map:
Vi starter i Config mode:
Router(config)#
Herefter laver vi en ny Route Map med vores regler for MED og Local Pref.:
Router(config)# route-map Primary_Line_IN permit 10
Router(config-route-map)# set local-preference 150
Så skal vi så have sat det på et netværk i BGP protokollen. Dette gøres under den givne BGP protokol der er sat op på Routeren.
Router(config-router)#neighbor 127.0.0.1 route-map Primary_Line_IN in
Dette fortæller Routeren at indkommen trafik, altså trafik man modtager foretrækkes over det givne link.
Her kommer så kommandoerne som de ser ud forklaret uden eksempel, De er lidt at sammenligne med en ACL (Access Control List/Adgangs Kontrol
Liste):
Router(config)# route-map
Router(config-route-map># set local-preference (høj værdi foretrækkes over lavere)
Nu skal den så sættes på et interface:
Router(config-router)#neighbor route-map
Det var så det. Nu går vi over til MED´en som er den anden vej.
Vi går tilbage til vores udgangspunkt:
Router(config)#
Så laver vi en ny route map:
Router(config)# route-map Primary_Line_MED_Out permit 10
Router(config-route-map)# set metric 50
Så skal vi igen have sat det på et netværk i BGP protokollen. Dette gøres under den givne BGP protokol der er sat op på Routeren, ligesom før.
Router(config-router)#neighbor 127.0.0.1 route-map Primary_Line_MED_Out out
Dette fortæller Routeren at udgående trafik, altså trafik man sender ud foretrækkes over det givne link.
Her kommer så kommandoerne som de ser ud forklaret uden eksempel, De er lidt at sammenligne med en ACL (Access Control List/Adgangs Kontrol Liste):
Router(config)# route-map
Router(config-route-map># set metric (lav værdi foretrækkes over højere)
Nu skal den så sættes på et interface:
Router(config-router)#neighbor route-map
Det var så det.
Summerisering:
For at summerisere fx. loopback addresser i BGP skal følgende gøres:
Start under router protokollens konfigurations “level”
Således:
Router(config-router)#
Nu skal du indtaste følgende kommando:
Router(config-router)# aggregate-address
Dette vil summerisere fx. dine loopbacks ligesom det ellers ville være gjort.
Men således konfigureres det under BGP.
Det var så hvad jeg havde at fortælle i denne omgang.