Dynamips

Dynamips er en hardware emulator, et program der er istand til at eksekvere og bruge Cisco IOS “images” der ellers kun ligger i Routerne, det er, iflg. min opfattelse en bedre og mere præcis emulator end den software baserede Packet Tracer. Det kræver så at man har IOS “images” for at det virker. Det man skal bruge er at man skal installere Dynamips og Dynagen, de er begge
under version 1.0, men de virker umildbart fint til at udføre CCNA/CCNP hvis man ikke har fysisk udstyr tilgængeligt. Og så skal man installere noget der hedder WinPcap, den version jeg har installeret hedder 4.0.2 denne skal installeres først. Installationen af disse er almindelige windows installations filer og vil jeg ikke gennemgå nærmere.
Efter installationen skal man have en configurations fil, der fortæller Dynamips, hvor mange routere man har, hvor mange switche og hvilke interfaces der er, og hvordan de er forbundet til hinanden.
Dynamips Scripting:
autostart = False #Automatisk start af de scriptede routere
[Localhost] #Hostname eller IP address til Dynamips server og rack af network enheder
[ [ 4 cifferet nummer ] ] #Model nummeret på den emulerede router fx. 2600 eller 3640 mellemrum skal udelades men her sammenfalder Dynampis scripting med Wikipedia´s scripting sprog.
image = sti til IOS imaget #IOS software image af de emulerede routere, som også findes i en virkelig router. Det er en sti på en lokal harddisk. den skal pege på en BIN fil.
idlepc = hex værdi lidt længere nede står hvordan man finder og indsætter idlepc værdien, samt hvorfor man skal gøre det. Hvis du ikke har fuldført dette step så kommenter idlepc værdien ud ved at anbringe en harsh før idlepc egenskaben. således #idlepc = hex værdi.
working dir = sti til en mappe der indeholder filerne der emulere enhederne, routere og switche.
ram = virtuel ram mængde for enhederne. (sidefil?)
disk0 = harddisk størrelse (størrelses orden?)
disk1 = samme som ovenstående blot disk nr. 2.
confreg = confreg indstilling som i en normal router
nvram = størrelse på harddisk indeholdende konfigurationer
[ [ ROUTER Routernavn ] ] #navn på den specifikke router under denne følger data om konfiguration for det meste forbindelserne mellem serial, ethernet porte og hvilke slot typer de befinder sig i.
console = definere basis konsol port for enhederne, nye instanser med mindre andet er definere vil gå ud fra denne standard + hændelses nummer.
model = 3640 #2691, 3620, 3640, 3660, 3725, 3745 or 7200
mmap = True #Sat til “True” så vil dynamips bruge en “pagefile” for ram til udstyrs simuleringen. Med andre ord, bruge harddisken til ram, sat til false så vil den bruge maskinens egentlige ram.
Slot0 = NM-4E #et 4 stiks ethernet/internet kabel modul
E0/0 = S1 3 #En forbindelse en routers ethernet port til en switch port. Linjen skal forstås således:
Start: lokal router´s ethernet port det er hvad e0/0 = betyder.
Destination: er på den anden side af = tegnet. Destination er S1 3, det betyder Enheds navn S1 port 3
Eller skrevet på en anden måde:
E0/0 = S1 3 Source Dest. Port
Dest.: er navnet på enheden, hva end det er router eller switch.
Slot1 = NM-4T #et 4 stiks seriel kabel modul
s1/0 = R1 s1/1 # er det samme som i ovenstående eksempel.
Start: routerens s1/0 port
= forbindelsen mellem start og slut / source and destination
Slut: R1 (enheden som er “målet” for forbindelsen) s1/1 (port navnet)
s1/0 = R1 s1/1 Source Dest. Port
Note!!: Der kan max forekomme to slots i en router slot0 og slot1.!!
Port type betegnelser i Dynamips:
s1/0, s er en serial port.
e0/0, e er en ethernet port.
f0/0, f er en fast ethernet port.
Switch porte er blot den numeriske værdi.
Når man har scriptet sig til et “Rack skab” af routere og switche så er der lige et par små justeringer der er vigtige for at undgå at ens PC går neden om og
hjem, ellers æder Dynamips alle computerens resurser. De scripts der representere et rack skab hedder Dynagen network file. De skal skrives i en tekst editor som fx. Notepad.
En af egenskaberne i filen hedder idlepc, den står, i hvert fald i disse config filer, under en outcommented sektion der hedder image dir.
Den skal rettes så den passer på din pc´s resurser.
Nu vil jeg beskrive proceduren for hvordan det gøres.
find idlepc værdien, den linje skal kommenteres ud.
Gem filen og nu kan du så starte racket ved at dobbelt klikke på filen.
Den åbner en dos promt agtig ting, der minder om PuTTY.
Skriv idlepc get R1, så fremt det er hvad du har kaldt din router og at imaget som den er baseret på, altså IOS er det samme for alle dine routere.
Du vil nu få en liste med en masse værdier, ud for en eller to af dem bør være en stjerne, det er fortrukne værdier. Den værdi der, i parantes ud for idle
værdien, er tættest på 50 er den mest optimale, det vil være en af de to der er stjerne ved, men hvis der er en stjerne så er det den du skal bruge.
Disse værdier er nummereret 1 og op efter, op til ca. 10.
Du skal nu skrive den værdi ned du vil vælge, skriv ned i et notepad doc.
Værdien er en HEX værdi den kan fx. se sådan her ud: 0x605624c0
Når du har valgt og skrevet værdien ned så lukker du programmet igen.
Nu skal du ind og ændre værdier i den fil du lige har kørt, den hvis type hedder dynagen network file.
Skriv den værdi du lige har nedfællet ind og erstat den nuværnede idlepc værdi, gem dokumentet og kør programmet igen.
Nu er du atter inde i promten og skulle kunne begynde at gøre brug af dine simulerede routere og switche.
kør følgende kommando:
Start /all
Det vil starte alle dine routere. Den vil så outputte at routere og switche med de givne navne er startet, når du får en mulighed for at inputte kommandoer igen, er dine routere og switche højst sansynligt startet.
Du kan se at dit udstyrs navne står i ´ ´ som fx. ´R1´.
Så nu kan du så telnette til dit udstyr, skriv telnet efterfulgt af navnet på dit udstyr. Som fx. sådan her.
Telnet R1
Det vil åbne et nyt vindue, der i titelbaren hedder localhost. Du er nu inde i en kommandopromt der representere din router, præcis som du er vandt til med PuTTY eller hyperterminalen.
Du kan self. hvis du har computer kraft nok, altid gå tilbage i dynagen vinduet og telnet til alt dit udstyr på en gang, kommando efter kommando og bare hoppe rundt mellem vinduerne, et vindue pr. router/switch du har kørende.
Herfra kender du routinen. Forhåbentligt.