Rettigheder i Linux

Der er en del at sige om rettigheder på filer og mapper som du ved hvis du har læst wikien kan man se rettigheder på filer og mapper via ls komandoen det får du brug for her for at angive rettiheder på filer eller mapper anvender vi følgende kommando
chmod
Dette er som vanen tro grund kommandoen den modificere vi så for at få det ønskede resultat chmod´s syntax er grundliggende sådan her
chmod tilstands flag for muligheder bitsæt i decimal form tilstands flagene kan du sætte eller lade være hvis du ikke sætter nogen så er det kun den ene fil eller den ene mappe uden under indhold der bliver modificeret hvis du vil have en mappe plus alt underindhold bliver modificeret af rettigheds ændringerne så skal du anvende rekrusive rettigheder tilstandsflag for rekrusiv modificering ser sådan her ud
chmod -r
Den ville du oftest anvende hvis du chmoder en mappe nu kommer så selve bit sættet og en forklaring på det, det eksempel bit sæt du får er for fuld adgang til mappe og underindhold samme bitsæt kan anvendes på en fil men kommandoen ser lidt anderledes ud
chmod -r 777 mappe
-r dette flag betyder rekrusivt altså denne mappe og alt indhold bliver påvirket dette kan derfor ikke anvendes på filer og udelades et fil eksempel
chmod 777 fil
Meget nemt ikke tjo måske men nu skal du forstå betydningen af 777 der vil gøre du kan anvende chmod til at gøre rettighederne meget specifikt på både mapper og filer men nu har du foreskellen på filer og mapper så nu er der blot rettigheds systemet tilbage vi tager først et eksempel på resultatet af når man kører ls kommandoen
-rwxr-xr-x 1 zalos zalos 419 2010-03-01 11 38 netbeans-6 8 desktop
Som du kan se på denne linje er der rettigheds informationer helt til venstre det er dem man skal bruge så kommer der lidt om brugere modificerings oprettelses datoer og navn på fil det er rettigheds informationerne du skal lægge mærke til
-rwxr-xr-x
Denne linje hvis alle rettigheder er givet ser sålede ud for filer
-rwxrwxrwx
og således for mapper
-drwxrwxrwx
Her er de mulige værdier for hvert felt det første felt er unikt det kan være d eller – d betyder directory altså mappe – betyder ikke directory altså en fil som du nok har set gentager de andre sig ergo er der 3 værdier og muligheder for gentagelser værdierne er dette
r read w write x execute
altså rettighed til at læse/se en fil, at skrive og ændre i den, rettigheden til at kører/aktivere filen men de står der jo mange gange hvorfor nu det?
Jo det er fordi der er rettigheder for flere forskellige på hver fil og mappe de kommer her det første sæt på 3 af rwx er for user/brugeren den der har lavet mappen eller filen det næste sæt på 3 af rwx er for gruppen som brugeren er med i det sidste sæt på 3 af rwx er for alle andre på systemet forstår du? okay så vi ved der er 3 sæt af disse rwx nu viser jeg dig hvorfor som du kan se længere oppe anvender vi tal dvs du kan anvende rwx til at symbolisere rettighederne men jeg kan bedre lide tal måden den er simplere så det er den jeg vil nedfælde her.
I eksemplet er der 3 7 taller et for brugeren et for gruppen og et for alle andre som jeg har beskrevet tidligere er du med?
Hvert tal holder betydningen for værdien af sættet af rwx det er blot lavet om via en beregning og det er dette jeg nu vil forklarer. Den måde at angive rettigheder med chmod via tal er baseret på det binære tal system 1 og 0 aktiv eller ikke aktiv værdi så for at forstå chmod med disse tal som rettigheds værdier må du forstå det binære tal system de 3 gange 7 taller vi brugte før betyder maximal rettighed til alle læse skrive og kørsels rettigheder første syvtal er for brugeren næste for gruppen sidste for alle.
Vi dykker ned i det første 7 tal og ser det binært binær kode for et syv tal 7 111 læs det fra højre første et-tal betyder tilstedeværelsen af værdien 1 det næste til venstre for det er også angivet som 1 altså værdien er tilstede på denne plads befinder sig værdien 2 endnu er systemet der gemmer sig i 2 tals sytemet et andet navn for binært ikke synderligt tydeligt vi fortsætter mod venstre på denne plads som du ud fra 1 tallet kan se er til stede ligger værdien 4 hvis der ingen værdi er på den givne plads vil der stå 0 systemet består af 8 pladser værdien starter på 1 helt til højre i tal rækken og stiger til det dobbelte for hver gang du rykker et hak mod venstre således ser et skillet for det binære tal system sådan her ud
1 1 1 1 1 1 1 1
128 64 32 16 8 4 2 1
Dvs for hver af disse pladser der holder et 1 tal er værdien til stede for hver der holder 0 er den ikke regn værdierne bag positionen ud læg dem alle sammen og du har nu dit tal du kan self. fortsætte men i dette tilfælde med chmod har du kun brug for de første 3 hvilket er værdierne 1 2 og 4 så kikker vi på det binære i chmod igen 7 111 altså 4 + 2 + 1 = 7 dette passe på rwx angivelsen og det var derfor du skulle have en forståelse for det binære talsystem for chmod er der kun en eneste betydning den kommer her som sagt tidligere 1 er betegnelsen for tilstedeværelse 0 for udeblivelse af en given værdi det er det chmod anvender her kommer en lille oversigt
1 1 1
4 2 1
r w x
Øverst er binær værdi i eksemplet er de alle aktive sat altså de har alle værdien 1 under denne kommer deres numeriske værdi 4 2 og 1 som skal anvendes som de tal vi bruger i chmod under det kommer så hvad hver position holder værdi for værdien 4 er ens betydende med læse rettighed 2 er ensbetydende med skrive rettighed og 1 svarer til eksekvering af den givne fil dette mønster gælder for alle 3 sæt brugeren/user som er det første 7 tal i eksemplet længere oppe gruppen som er det næste 7 tal og andre/others som er det sidste 7 tal hvilket resultere i absolut fuld adgang så burde du selv kunne beregne værdierne for alle andre tænkelige former for rettighed på filer og mapper hvis du har lavet shell scripts scripts der udfører linux kommandoer og med endelsen sh så husk lige at give scriptet rettigheder til at eksekvere så kan du bare dobbeltklikke på det og lade det køre i stedet for at skulle eksekvere det fra terminalen hver gang jeg håber dette var informativt.