Oversigt over harddisk plads

For at se hvor meget harddisk plads du bruger og hvor meget du har tilbage findes der self en kommando ligesom der gør til stortset alt andet den skal vi lærer nu først selve kommandoen den kommer her
df
Kommandoen df står for disc free denne kommando´s arbejde er at vise dig hvilke diske og flytbare medier du har i din maskine og give dig information om plads dette indebærer følgende detaljer:
Hvor meget plads der er på dem totalt set?
Hvor meget du bruger?
Hvor meget du har tilbage en procent angivelse af anvendt plads og den viser dig hvor den pågældende disk er mountet
det er jo sådan at enhver disc skal mountes i systemet selve din harddisk vil typisk bare være mountet altså dit grundlæggende system, din system disk, cd-rom medier, usb diske, eksterne harddiske osv har ligeledes også mountede steder kaldet mount points hvor du kan tilgå dataen og disse vil så vise sig under computer hvis systemet som ubuntu fx. er smart nok sagt på anden måde den er i hvert fald nem andre distroer kan godt men gør det måske lidt mere besværligt for dig når du kører kommandoen df får du angivet pladsen i 1 kilobyte blocks og viser dig hvor mange af disse blocks der findes det kan være lidt af en prøvelse at lave om til megabyte gigabyte eller gud forbyde det terabyte hvis de først skal koncenteres ved at vi regner dem om manuelt det behøver vi heldigvis ikke der findes et argument der gør kommandoen df noget nemmere at have med at gøre den vil jeg så vise dig her
df -h
Dette argument -h betyder essencielt human readable form så du kan blot huske det ved at den i sammenhæng med df betyder human andre steder vil den ofte betyde help men med df så betyder det human det vil så vise block angivelserne af plads som værdier angivet i g gigabyte m megabyte k kilobyte noget nemmere at have med at gøre ikke det var så hvordan man holdte styr på sin harddisk plads hvis du efter at have kørt df kommandoen har fundet ud af at du mangler meget plads så må du jo finde ud af hvad det er der fylder den kommando vil jeg så vise dig her grund kommandoen kommer her
du
Uden jeg rigtig kan se det ud fra manualen er det fair at antage at du står for disk usage eller disk forbrug denne beregner plads på mappe niveau som sagt den vil kører en liste over mapper og underliggende mapper samt alle filer og vise til venstre for hver element hvad det fylder igen vil den beregne i de før omtalte blocks som vi ikke rigtig kan anvende så godt men lige som med df så er den kommando eller rettere variation af den vi skal bruge denne her du -h altså disk forbrug i human readable form den vil ligeledes lave en liste angive plads for hver mappe og fil i kilobyte megabyte eller gigabyte som før nu kan vi følge med i hvad vi bruger af plads hvis du blot vil have at vide hvor meget en mappe med tilhørende undermapper og filer fylder uden at få en liste over hvad der fylder hvad skal du gøre sådan her
du -sh
Disse argumenter betyder du gerne vil have et summary i human readable form altså et overslag over totale plads mængde uden liste angivet i kilo mega giga bytes denne information vil du få aligevel fra det andet argument du -h du slipper blot for gennemløbet af en fil mappe liste som standard vil kommandoen med alle tilhørende argumenter give dig oplysninger om den mappe du befinder dig i når du udfører den du kan dog kører kommandoen fra ethvert tænkeligt sted i kommando promten uanset hvor du er på harddisken ved at angive stien efter kommandoen samt dens tilhørende argumenter syntax du -h sti til mappe her kommer et eksempel
Vi befinder os i vores home mappe vi har sat lamp op linux webserver og vi vil gerne vide hvor meget vores site fylder i vores www root directory mappe så gør vi sådan her
du -h /var/www
du vil nu få informationerne om den givne mappe altså er det lige meget hvor du er du kan stadig få informationerne fra du kommandoen