Netværks Kopiering

For at kopiere data over netværket i kommando linjen skal man bruge en kommando der hedder scp scp betyder secure copy og er relateret til den normale kopierings kommando cp syntaxen for scp ser således ud:
scp source destination
Her er nogle eksempler på scp:
standard scp – scp etc hosts 192 168 1 1 etc scp med bruger – scp etc hosts test 192 168 1 1 etc scp en mappe – scp -r etc mappe 192 168 1 1 etc