Hostname

Der skal ændres i to filer for at få dette til at virke den første fil vi skal ind i hedder network og befinder sig her /etc/sysconfig/network herinde skal vi definere hostnavnet på følgende måde fx hostname mail hvis du er på en redhat baseret maskine hvis du er på en debian baseret maskine så som ubuntu er fremgangsmåden denne du skal ændre i følgende fil /etc/hostname dette er blot en text fil der indeholder navnet på maskinen erstat teksten med hvad du ønsker og gem filen nu har du ændret computernavnet på din ubuntu box den næste fil vi skal ind i ligger på følgende placering /etc/hosts i denne fil står der hvad local host er det ser nogenlunde sådan her ud
127 0 0 1 localhost localdomain localhost
Så skal vi i opgaven om mail server indsætte følgende linje 10.14.15.217 mail e215 datamek.dk mail den første ændring i filen under sysconfig vil ændre maskin navnet den anden ændring i filen under etc skal foretages for at maskinen kan finde frem til web serveren via browseren når ændringerne er foretaget genstart da maskinen for at få handlingerne til at træde i kraft
alternativ
Den anden måde at ændre hostname på er at bruge kommandoen hostname derefter skal der logges ud og ind igen evt test ved hjælp af kommandoerne hostname uname -n