Bruger Grupper

For at oprette grupper skal du have administrator rettigheder til det enten i terminalen som useren root eller have rettigheder til at bruge sudo og så anvende denne til at lave grupper og brugere se posten om sudoers filen for hvordan man får sudo rettighed vi starter med at lave en gruppe som vores brugere kan være i.
Lav en gruppe:
groupadd navn på gruppe
Nu har du oprettet en gruppe lav en bruger
adduser brugernavn -g navn på gruppe som brugeren skal være i
passwd brugernavn angiv password når promtet gentag for sikkerhed på korrekt password
Slet en bruger:
userdel -r brugernavn når du har kørt denne kommando har du slettet brugeren grunden til parametren -r er for at fjerne eller remove brugerens hjemme mappe bedre kendt under dens engelske betegnelse home directory senere ang rettigheder på mapper og lignende så kan disse føjes til en hel gruppe i stedet for individuelle brugere hvilket sparer tid derfor er grupper smart.